Arkkitehtisuunnittelua - Sisustusarkkitehtuuria - Konseptisuunnittelua

Pysymme aikataulussa

Lue lisää
innovarch

INNOVARCH OY

Olemme arkkitehtitoimisto, jossa kiteytyy suunnitteluosaaminen ja projektien hallinta.
Meiltä saat suunnitelmat hankkeesi eri vaiheisiin ajallaan.
Olemme osa Vahanen-yhtiöitä, joten tarvittaessa käytössänne on kaikki rakennussuunnittelun osa-alueiden osaaminen.
We have been operating since 1973, so our projects aren't located only in Finland. We are happy to tell you more! Our contact info can be found at the bottom of this page or then visit Vahanen-Group webpages.

ME OLEMME

olleet olemassa vuodesta 1973 ja osa Vahanen-yhtiöitä vuodesta 2008.

ME TEEMME

suunnitelmia vankalla kokemuksella ja ymmärrämme asiakkaan tarpeita.

ME TOTEUTAMME

tarpeesi ajallaan ja laatujärjestelmämme on RALA-sertifioitu.

counting

Meidän toimistollamme on töissä sekä nuoria että 30 vuoden kokemuksen omaavia suunnittelijoita, joten meiltä saat hyvän tekijän kaikkiin hankkeisiisi.

projektimme

PROJEKTEJA

Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos

 • Valmistumisvuosi: 2014
 • Bruttoala: 4050 brm²
 • Valokuvat: Imagokuva

Entisen Ala-Malmin peruskoulun tilat vapautuivat koulun käytöstä 2012 ja Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos (nyk. Stadin ammattiopisto, Hyvinvointiala) sai ne käyttönsä lähihoitajaopiskelijakoulutusta varten. Opetustoiminnan edellyttämät tilat käsittävät hallinto-, toimisto- ja sosiaalitiloja sekä teoria- ja ammattiopetustiloja. Opiskelijoita on 400.

Eri rakennuksissa tehtiin toiminnallisia muutostöitä, pintaremonttia, perusparannusta ja sekä teknistä korjausta, joiden laajuus selvisi työn edetessä. Tilaratkaisuissa painotettiin monimuotoisuutta ja joustavuutta sekä uusia opetusmenetelmiä esim. simulaatio-opetustila.

Rakennus on suojeltu asemakaavalla mm. rakennusosien osalta, mikä asetti suunnittelutyölle omat erityisvaatimuksensa. Aikataulu oli kireä. Koska oppilaitos muutti tiloihin välittömästi, niin suunnittelu ja toteutus porrastettiin neljään eri vaiheeseen. Suunnittelu- ja työmaavaihe tehtiin tiiviissä yhteistyössä tilaajan, käyttäjän ja eri viranomaisten kanssa. Hanke laajeni työmaavaiheessa todettuun sisäilmaongelmaan, jonka tutkimukset ja suunnittelutyö aloitettiin rinnan varsinaisen muutostyön kanssa.

Peruskorjauksen hanke- ja toteutussuunnittelun laajuus 4050 brm². Pääsuunnittelijana ja projektiarkkitehtinä toimi Tuula Tuononen.

Inkoon pääkirjasto

 • Valmistumisvuosi: 2014
 • Bruttoala: 924 m² (muutosalue) + 34,5 m² (laajennus)
 • Valokuvat: Vesa Kippola / IMAGOKUVA

Inkoon kirjasto siirtyi vuonna 1978 valmistuneen Inkoon kunnantalon itäosaan pieneksi jääneestä puurakennuksesta. Käyttötarkoituksen muutoksen myötä virastotalon tilajakoa päivitettiin. Lisäksi rakennusta laajennettiin vanhan katoslipan alle. Eduarch vastasi kohteen pää-, arkkitehti-, piha- ja sisustussuunnittelusta.

Rakennuksen ulkomuodon päivittämiseen ryhdyttiin säilyttävin ottein. Vanhaa pyrittiin vaalimaan; uuden puolestaan haluttiin näyttävän uudelta ja kuitenkin eleettömän kunnioittavalta, mistä esimerkkinä on pystypuitteeton ulkolasiseinäkokonaisuus.

Tilasuunnittelussa piti ottaa huomioon mm. aineiston runsaus sekä se, että kyseessä on nk. avoin kirjasto, eli tilat ovat auki myös aikoina, joina henkilökuntaa ei ole paikalla. Yksi toiminnan kannalta tärkeä lisäys oli lasiseinällinen monitoimihuone.

Ennen muutoksia osa tiloista oli hämäriä ja tunkkaisia. Välipohjaan puhkaistiinkin avartava aukko ja 2. kerroksen ulkoseinään lasiseinä. Sisätiloissa suosittiin raikastavaa valkoista. Valtaosa pinnoista uusittiin, mutta tärkeimpiä osia vaalittiin muistumina: tiililattia-alueet ja valtuustosalien paneloinnit säilytettiin. Rinnalle tuotiin sinistä linoleumia sekä Dyny-käsiteltyä betonilattiapintaa.

Suuri osa kalusteista on valkoisia ja vähäeleisiä. Tehosteiksi lisättiin punaisia, keltaisia ja sinisiä, seitsemänkymmentäluvun henkeen ja Inkoon tunnusväreihin kytkeytyviä väripilkkuja.

Myrskylänmäen päiväkodin laajennus

 • Kohteen bruttoala: n. 1050 m²
 • Valmistumisvuosi: 2014
 • Valokuvat: Satu Haavisto

Myrskylänmäen päiväkodin laajennus Vihdissä käsittää neljän ryhmän tilat. Laajennukseen kuuluu lisäksi liikuntasali sekä varasto-, sosiaali- ja toimistotiloja, ja se liittyy vuonna 2009 rakennettuun osaan yhdyskäytävällä. Eduarch vastasi kohteen pää-, arkkitehti- ja pihasuunnittelusta.

Tilat on suunniteltu kustannustehokkaiksi ja johdonmukaisiksi ja ryhmitelty siten, että luonnonvalo pääsee kulkemaan rakennuksen läpi. Avaruuden tuntua lisättiin sisäikkunoilla. Raikkaat tehostevärit vuorottelevat valkoisen kanssa; kaikilla ryhmillä on oma tunnussävy-yhdistelmänsä. Eteiset laajennettiin monikäyttöisiksi eteisauloiksi, joissa on tilaa myös leikeille.

Maalaismaisemaan asettuva rakennus on puurunkoinen. Julkisivut on verhottu pääosin paneelilla ja maalattu. Julkisivulevyt rytmittävät ikkunasommitelmaa.

Pihajärjestelyt muuttuivat laajennuksen myötä. Vanhoja leikkivälineitä ja aitoja siirrettiin, ja lisäksi tontille hankittiin uusia välineitä sekä toteutettiin virikkeellistävä peikkometsä ja tekonurmikumpu.

Helsingin yliopiston kutsukilpailu

 • Kilpailun vuosi: 2014

Toimistomme valittiin yhdeksi osallistujaksi Helsingin yliopiston järjestämään arkkitehtuurikutsukilpailuun yliopiston nykyisen hallintorakennuksen peruskorjauksen ja uudistamisen suunnittelusta. Kilpailun tavoitteena oli saada jatkosuunnittelun pohjaksi uudenlainen, rento, matalan kynnyksen kohtaamispaikka yliopistolaisille ja kaupunkilaisille. Tehtävällä haettiin myös dynaamista, inspiroivaa ja yhdessätekemisen paikkaa kaupungin sydämessä.

Ehdotuksessamme katutilaan avautuvat julkisivut liittävät rakennuksen toiminnallisesti ympäristöönsä. Yliopistonkadulla julkisivun avaus ja sisäänkäynti katutasolla yhdistävät Tiedekulman Porthanian aukioon. Keskeistä sijaintia yliopiston keskustakampuksessa korostettiin uusien sisäänkäyntien myötä muodostuvilla, rakennuksen ja sisäpihan läpi kulkevilla, selkeillä kulkureiteillä joiden varrella Tiedekulman toiminnot ovat intuitiivisesti saavutettavissa. Täydensimme sisäisen jalankulkuväylän aina Kaisa-kirjastosta Yliopiston päärakennukseen saakka ja avasimme sisäpihalta myös suoran kulkuyhteyden kauppakeskus Kluuviin. Rakennuksen sisäpihalle, Tiedekulman sydämeen, muodostettiin lasikatteinen tapahtumapiha jossa on mahdollisuus järjestää tapahtumia, tutustua vaihtuviin näyttelyihin, nauttia lounasta tai katsella elokuvia puiden katveessa. Tilaratkaisut mahdollistavat vapaamuotoisen oleskelun, opiskelun, työskentelyn ja erilaisten tapahtumien järjestämisen samanaikaisesti. Eriluonteisia tiloja on mahdollista käyttää joko erillisinä tapahtumatiloina tai yhtenä kokonaisuutena.

Viherlaakson koulun siirtokelpoiset tilat

 • Valmistumisvuosi: 2014
 • Pinta-ala: 3800 BRM²
 • Valokuvat: Joonas Saario

Espoon Viherlaaksoon valmistui syksyllä 2014 Innovarchin suunnittelema, tiettävästi Euroopan suurin siirtokelpoinen koulu. Koulua on tarkoitus käydä uusissa väliaikaisissa tiloissa 3-5 vuotta, kunnes nykyinen koulurakennus on korjattu.

Kaksikerroksisen koulun arkkitehtuurista haluttiin tehdä rohkeaa, raikasta ja positiivista, ja ennen kaikkea korkeatasoista oppimisen ympäristöä lapsille, jotka voivat viettää suuren osan kouluvuosistaan näissä tiloissa.

Esivalmistettujen osien kokonaisuus muodostuu erivärisistä moduuleista, joiden tiloja voidaan kuitenkin yhdistellä erilaisten luokkatilojen vaatimusten mukaan. Hauskalla ja värikkäällä rakennuksella haluttiin ottaa väliaikaisuudesta kaikki irti ja tehdä ”parakkikoulusta” hetkeksi positiivinen ja mieleen painuva vaikutus ympäristöön.

Hankkeen aikataulu oli tiukka, suunnittelu aloitettiin vuoden 2013 lopulla joten onnistunut ja aikataulussa pysynyt lopputulos vaati suunnittelijoilta hyvin aktiivista yhteistyötä tilaajan, käyttäjän, viranomaisten ja valmistajan, Parmaco Oy:n kanssa.

Martinlaakson keskustakortteli

 • Kilpailun vuosi: 2014
 • Pinta-ala: 15 000 k-m²

Martinlaakson keskustakorttelin tontinluovutuskilpailussa Vantaan kaupunki asetti suunnitelmien tavoitteeksi luoda Martinlaaksoon keskustakorttelin, jossa kohtaavat eri-ikäiset ja eri elämänvaiheessa olevat ihmiset sekä palvelut ja virikkeellinen urbaani katuympäristö.

Innovarch osallistui kilpailuun yhteistyössä Hartelan kanssa keväällä 2014. Suunnitelmassamme erilaisten pihasarjojen yhdistyminen ja tonttia halkova piazza tukevat asumisen yhteisöllisyyttä. Päiväkodille varattu pihatila on myös suunniteltu monikäyttöiseksi.

Vantaan kaupungin edustajat pitivät kilpailuehdotustamme varsin onnistuneena ja varsinkin rakennuksen s-muodon mukanaan tuomat mahdollisuudet nähtiin ansiokkaina.

Sampolan palvelukeskus

 • Valmistumisvuosi: 2014
 • Pinta-ala: 7400 brm²
 • Valokuvat: Anne Varsamäki, Hanna Hilmola

Innovarch on toteuttanut pää- ja arkkitehtisuunnittelun Sampolan palvelukeskukseen, joka avattiin Keravan kaupungin käyttöön 1.10.2014. Uusi palvelukeskus tarjoaa laajasti palveluja kuntalaisille yhdestä palvelupisteestä. Se on sijoitettu keskeisesti Keravan keskustaan, kävelykadun varrelle, aivan pääradan välittömään läheisyyteen.

7400 brm² käsittävän rakennuksen suunnittelussa on erityisesti otettu huomioon tilojen monipuolisuus ja muuntojoustavuus. Junaradan läheisyys asetti erityisiä vaatimuksia rakennuksen äänen ja tärinän eristävyyteen.

Mustavalkoiselle betoni-julkisivulle ilmettä antaa tunnelin sisäänkäyntiä korostava led-valaistu julkisivun korostusaihe. Nauhaikkunoiden aurinkosuojat sekä korostusaihe ovat alumiinisäleikköä. Kalustus tiloissa on iloisen värikästä. Keravan brandiväri, raikas vihreä, toistuu vaihtelevissa sisätiloissa.

Opastuksen ja irtokalusteiden sävyt haettiin kaupungin toimialojen omista tunnusväreistä. Ullakkokerroksen neuvottelutila ”Aurinkomäki” sai nimensä mukaisesti keltaisen kalustuksen. Neuvottelutilat nimettiin kaupunginosittain. 1. kerroksen opetustilat ja monitoimisalit saivat nimensä Kalevalan päähenkilöiden mukaisesti.

Viertolan vastaanottokoti

 • valmistumisvuosi: 2014
 • pinta-ala: 459 brm²
 • valokuvaaja: Imagokuva

Vantaalla on otettu käyttöön Viertolan vastaanottokodin osasto Harjula. Kodinomaisessa Harjulassa on 7 paikkaa (+ 1 kriisipaikka) pitkäaikaista ja ympärivuorokautista kuntouttavaa hoitoa tarvitsevalle lapselle.

Suunnitteluratkaisu perustuu kulmatontin muotoon ja rakennuksen sisäisen toiminnan sujumiseen. L-muotoinen rakennus on kaksikerroksinen ja se avautuu etelän sisäpihalle päin. Ensimmäisessä kerroksessa on toisessa siivessä asuinhuoneet ja toisessa keittiö ruokailu- ja oleskelutiloineen. Toiseen kerrokseen on sijoitettu saunaosasto, neuvotteluhuone sekä henkilökunnan sosiaalitilat.

Rakennuksen julkisivut ovat pääosin valkoiseksi rapattua betoniharkkoa, sisäpihan puolella seinien sävy on lämpimän keltainen.

Innovarchin yksikkö Eduarch vastasi kohteen pää-, arkkitehti- ja maisemasuunnittelusta. Rakennuttaja ja tilaaja on Vantaan kaupunki.

Leppävaaran kehittäminen

 • Kilpailun vuosi : 2014
 • Pinta-ala: 100 000 m²

Leppävaaran suunnitteluvarauksen hakumenettelyssä Espoon kaupunki haki suuntaviivoja alueen kehittymiselle seuraavien vuosikymmenien kuluessa. Suunnitelmassamme loimme edellytykset hyvän, keskustamaisen kaupunkiympäristön rakentumiselle sekä alueen elinkeinoelämän edellytysten vahvistumiselle ympäristöarvojen ohjaamana.

Leppävaaran keskusta on Espoon läntisen alueen käyntikortti, joukkoliikenteen risteys, kaupallinen keskus ja mittava asumisen alue. Se on myös kulttuurin ja viihde-elämän ydin. Suunnitelmamme täydentää tätä kuvaa, vahvistaa Leppävaaran identiteettiä ja kaupallista voimaa, mutta ennen kaikkea se yhdistää junaradan ja Vanhan Turuntien jakaman Leppävaaran keskustan yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tunnelma ja viihtyisyys on luotu modernin arkkitehtuurin keinoin. Tilasarjat, luonnolliset kulkureitit sekä viihtymistä ja helppoa liikkumista edesauttavat toiminnot luovat helposti hahmotettavan kaupunkiympäristön. Julkiset ja yksityiset palvelut on yhdistetty kaupallisten palveluiden yhteyteen.

Kaupunkikeskus Ainoa

 • Valmistumisvuosi: 2013
 • Pinta-ala: 18 250 brm²
 • Valokuvat : Anne Varsamäki

Kaupunkikeskus Ainoa on rakennettu entisen vuonna 1979 valmistuneen Sokos-tavaratalon rungon sisään ja se on osa laajempaa Tapiolan keskustan kehittämishanketta. Suunnittelun lähtökohtana oli luoda helposti saavutettava ja paikkaan sopiva moderni kaupunkikeskus.

Inspiraatiota sisätilojen suunnitteluun haettiin Kalevalasta ja Tapiolan kansainvälisestikin tunnetusta puutarhakaupunkiarkkitehtuurista. Ainoan neljästä kerroksesta löytyy erikoisliikkeitä, päivittäistavarakauppoja, palveluita, ravintoloita sekä kahviloita. Alimman kerroksen pysäköintihallissa on 450 autopaikkaa. Ainoa yhteyteen tuleva Länsimetro valmistuu vuonna 2015.

Kauppakeskus Kaari

 • Valmistumisvuosi : 2013
 • Pinta-ala: 105 000 brm²
 • Valokuvat : Imagokuva

Arkkitehtitoimisto Innovarch suunnitteli Kauppakeskus Kaaren asemakaavasta aina toteutukseen asti.

Kaari sijaitsee tunnetulla kauppapaikalla Kehä 1:n ja Kantelettarentien risteyksessä, jossa aiemmin sijaitsi vuonna 1973 rakennettu Suomen toiseksi vanhin hypermarketti.

Vastapainona rakennuksen suorakulmaiselle massalle 200 metriä pitkä, kolmen kerroksen korkuinen, kauppakäytävä toteutettiin vapaamuotoisina kaarina. Sisätilojen pehmeitä muotoja täydentämään käytettiin voimakkaita valon värejä: keltaista ja valkoista.

Kaaressa on yhteensä 80 erikoisliikettä ja ravintolaa. Suunnittelussa huolehdittiin erityisesti kauppakeskuksen kulkuyhteyksistä ja logistiikasta asiakasliikenteen, henkilöstöliikenteen ja huoltoliikenteen osalta. Kaaren pysäköintialueilla on yhteensä noin 1600 autopaikkaa ja piha-alueella 600 polkupyöräpaikkaa.

Kauppakeskus Kaari on Innovarchin kaikkien aikojen suurin hanke.

 

Hinthaaran päiväkoti

 • Valmistumisvuosi : 2013
 • Pinta-ala: 1587 brm²
 • Valokuvat : Antti Hahl, Eeva Turunen

Hinthaaran päiväkoti on osa Porvoon energiatehokkaat elinkaaripäiväkodit -hanketta. Monimuotoinen ja joustava, puurakenteinen, kuuden lapsiryhmän rakennus täyttää eri-ikäisten lasten tarpeet. Märkä- ja ryhmätilat on sommiteltu vyöhykkeittäin, jotta käyttötarkoituksen muuttaminen myöhemmin olisi tarvittaessa luontevaa.

Elinkaaripäiväkoteja yhdistää konstailematon, raikas yleisilme jossa jokaisella päiväkodilla on oma tunnusväriyhdistelmänsä. Sylimäinen rakennus suojaa monimuotoista leikkipihaa. Energialuokka on A.

Porvoon energiatehokkaisiin elinkaaripäiväkoteihin kuuluvat Hinthaaran, Omenatarhan sekä Ylä-Haikkoon päiväkodit.

Päiväkoti Hovinpuisto

 • Valmistumisvuosi: 2013
 • Pinta-ala: 1553 brm²
 • Valokuvat : Imagokuva

Päiväkoti Hovinpuisto on suunniteltu maastollisesti ja liikenteellisesti haastavaan paikkaan. Rakennuksen korkea, puurunkoinen massa toimii melumuurirakenteena läheisen moottoritien melulle mahdollistaen näin pihan käytön.

Seitsemälle päiväkotiryhmälle suunnitellut tilat sijoittuvat kahteen tasoon. Varsinaiset päiväkotitilat ovat yhdessä tasossa, pihan yhteydessä ja ryhmätilat avautuvat paviljonkimaisina tiloina pohjoiseen, metsämäiselle piha-alueelle.

Kadun puoleisessa julkisivussa on käytetty tummanharmaaksi maalattua lautaverhoilua. Pihan puolellapaviljongit on verhoiltu maalatuilla, lämpimän oranssin sävyisillä, julkisivulevyillä. Innoituksena väritykselle toimivat pihan männyt.

Päiväkodin alue liittyy historiallisesti arvokkaaseen Karhulan Hovin puistoalueeseen.

Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä

 • Valmistumsvuosi: 2013
 • Pinta-ala: Laajennus ja peruskorjaus 3700+1000 brm²
 • Valokuvat: Imagokuva ja Minna Raassina

Salon seudun koulutuskuntayhtymän (SSKKY) ammatti- ja aikuisopiston Hyvoninkadun toimipiste on vanhassa, alkujaan Hyvonin trikootehtaaksi rakennetussa rakennuksessa. Rakennus sijoittuu vilkkaan Turuntien risteykseen.

Kiinteistön maamerkkinä toimii uusi kolmikerroksinen laajennusosa.  Visuaalisesti laajennusta ja vanhaa osaa yhdistää valkoinen julkisivulevytys sekä pääjulkisivun korkeat valkobetonipilarit.

Hankkeessa räätälöitiin toimintatilat sosiaali- ja terveysalan lähihoitaja-koulutusta varten. Toiminnot sijoitettiin sekä laajennus- että peruskorjausosaan. Tilat ovat pääosin erilaisia hoitotyön opetustiloja, kuten kirurgisen hoidon tai ensiavun luokka. Lisäksi rakennettiin koko kiinteistöä palveleva uusi jakelukeittiö, ruokala sekä hallintotiloja.

Suunnitteluun liittyi piha-alueiden osalta liikennealueiden uudelleen järjestely, tukimuureja, istutuksia sekä kiveyksiä. Pihan laatoitusten aiheeksi otettiin ”purkautuva villapaita”, joka viittaa rakennuksessa myös opetettaviin käsityöaloihin.

Animaatiostudio

 • Valmistumisvuosi : 2013
 • Pinta-ala: 1800 m²

Venäläinen animaatiostudio halusi Pietariin valmistuviin toimitiloihinsa modernin sisäilmeen ja Innovarch Oy valittiin arkkitehdiksi tähän tehtävään. Konseptisuunnitelmien avulla asiakkaalle sopiva ilme löydettiin ja tämän pohjalta urakoitsijalle laadittiin työsuunnitelmat toteutusta varten.

Kolmikerroksiseen rakennukseen luotiin kerroskohtaisesti oma tunnelmansa. Yllä kuvia konseptivaiheen havainnekuvista.

Palvelualojen ammattiliitto

 • Valmistumisvuosi : 2013
 • Pinta-ala: 680 m²
 • Valokuvat: Inno, Thommy Öhman

Tiloihin toteutettiin ylimmän johdon neuvottelutilojen sekä siihen liittyvien toimisto- ja keittiötilojen kokonaisuudistus. Samassa yhteydessä havainnoitiin ja korjattiin rakennuksessa olleita rakenteellisia vaurioita. Hanke toteutettiin kokonaispalveluna kaikkien suunnittelualojen, projektinjohdon sekä työmaavalvonnan yhteistyönä hyödyntäen tarpeen mukaan myös Vahanen Oy:n tutkimuspalveluja.

Tietomallintava suunnittelutapa salli myös käyttäjän osallistumisen suunnitelmien kehittämiseen.

Toimitilamuutos Ruoholahti

 • Valmistumisvuosi : 2013
 • Pinta-ala:
 • Valokuvat : Mira Kyllönen

Toimitilan vanhentuneet koppikonttorit muutettiin vastaamaan uusia työtapoja ja  samalla myös ilme päivitettiin käyttäjän tarpeiden mukaiseksi.

Väinö Korpinen

 • Valmistumisvuosi: 2012
 • Pinta-ala: 400 m²
 • Valokuvat : Anne Varsamäki

Toimitilat uusittiin sekä toimisto- että näyttelytilojen osalta. Aiemmin yhdessä tilassa olleet toiminnot erotettiin toisistaan lasiseinällä työtilojen akustoinnin parantamiseksi. Näyttelytilan puolelle rakennetut mallihuoneet suunniteltiin yrityksen uuden graafisen ilmeen mukaisiksi, raikkaita värejä käyttäen. Samalla tilojen yleisilmettä yhtenäistettiin pintamateriaaleiltaan.

Työ sisälsi lisäksi uuden värimaailman suunnittelun Korpisen Gaius Life – kylpyhuonekonseptille. Life konseptin mukainen kylpyhuone toteutettiin Korpisen näyttelytilan lisäksi vuonna 2013 Helsingin Käpylässä toimineeseen Toimiva koti – näyttelyyn.

Kauppakeskus Merituuli

 • Valmistumisvuosi: 2012-2014
 • Pinta-ala: 32 884 brm² + ulkomyymälän noutokatos ja noutohalli yhteensä 3130 m²
 • Valokuvat: Olli-Pekka Vaija ja Anne Varsamäki

Kauppakeskus Merituulen peruskorjauksessa ja uudistuksessa vanhaan teollisuusrakennukseen toteutetun kauppakeskuksen tilajärjestystä muutettiin rakentamalla uusi kauppakäytävä. Samalla rakennuksesta purettiin sisäpuolinen 2. kerros sekä heikkokuntoinen osa rakennusta.

Kauppakeskusrakennusta sekä tonttia laajennettiin ja tontin reunalle toteutettiin uusi 2000 m² noutokatos. Rakennuksen eteläsivu jäsenneltiin uusilla sisäänkäyntiportaaleilla sekä pääjulkisivut etelään ja itään uudistettiin vastaamaan tämän päivän kaupunkikuvallisia vaatimuksia.

Kauppakeskus Veturi

 • Valokuvat : Imagokuva ja Matti Immonen

Kauppakeskus Veturi on Keskon uuden konseptin mukainen kauppakeskus, jossa Citymarket ja K-Rauta sijaitsevat ankkureina keskuksen päissä. Galleriakäytävä yhdistää Ankkuriliikkeet sekä niiden väliin jäävän kaksikerroksisen erikoisliikkeiden osan. Veturissa on vahva ravintola- ja kahvilatarjonta sekä vaatetus- ja vapaa-ajanliikkeiden osuus.

Julkisivuissa on korostettu kaupallista näkyvyyttä ja näyttävyyttä lasi- ja teräsrakenteisen kaksoisjulkisivun avulla. Julkisivukäsittelyssä väreillä ja valaistuksella on voimakas rooli. Asiakaspysäköinti on ratkaistu maantaso-pysäköinnillä rakennuksen molemmin puolin siten, että myös keskuksen ylätasolle on maantasoyhteys. Pysäköintipaikkoja on noin 1700.

Ylä-Haikkoon päiväkoti

 • Valmistumisvuosi : 2012
 • Pinta-ala: 1520 brm²
 • Valokuvat: Antti Hahl

Ylä-Haikkoon päiväkoti on osa Porvoon energiatehokkaat elinkaaripäiväkodit -hanketta. Monimuotoinen ja joustava, puurakenteinen, kuuden lapsiryhmän rakennus täyttää eri-ikäisten lasten tarpeet. Märkä- ja ryhmätilat on sommiteltu vyöhykkeittäin, jotta käyttötarkoituksen muuttaminen myöhemmin olisi tarvittaessa luontevaa.

Elinkaaripäiväkoteja yhdistää konstailematon, raikas yleisilme jossa jokaisella päiväkodilla on oma tunnusväriyhdistelmänsä. Sylimäinen rakennus suojaa monimuotoista leikkipihaa. Energialuokka on A.

Porvoon energiatehokkaisiin elinkaaripäiväkoteihin kuuluvat Hinthaaran päiväkoti, Omenatarhan sekä Ylä-Haikkoon päiväkodit.

Äijät

 • Kilpailun vuosi : 2012
 • Pinta-ala: 12 780 brm²

Jyväskylän Äijälänrannan alueella järjestetään asuntomessut kesällä 2014. Alueen pohjoisosaan Jyväsjärven rannalle toteutetaan kolme 12-kerroksista kerrostaloa, joista yhden on tarkoitus valmistua asuntomessuilla esiteltäväksi. syksyllä 2011 YIT Rakennus Oy järjesti tornitaloista yleisen arkkitehtuurikilpailun yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa.

”Äijät” palkittiin lunastuksella. Tornien veistosmainen muoto muodostuu kahdesta toisiinsa nähden kiertyneestä kappaleesta. Järvien puoleiset päädyt ovat lasisia, kun taas rakennuksen sivut ovat valkoiseksi rapattuja ja melko umpinaisia. Lasisia parvekejulkisivuja peittää puusäleikkö.

Ehdotuksessa keskityttiin selkeään rakenne- ja pohjaratkaisuun. Yhtenäinen keittiö- ja märkätilavyöhyke muodostaa asunnon kiinteän osan, mutta muuten asunnot ovat muunneltavissa joustavasti. Suurimmat asunnot ulottuvat läpi rungon, jolloin asunnoista avautuu näkymät sekä Jyväsjärvelle että Päijänteelle.

Kauppakeskus Jumbo

 • Valmistumisvuosi: 2011 • 2013
 • Pinta-ala: 65 000 m²

Kauppakeskus Jumbon laajennusosa, Jumbo II, valmistui vuonna 2005. Jumbo II liittyy yhdysgallerian kautta Jumbon ensimmäiseen vaiheeseen täydentäen keskuksen kaupallista kokonaisuutta suunnitteluun sisältyneen Stockmannin tavaratalon sekä ravintoloiden ja vaatetusliikkeiden osalta. Myymälätilat sijaitsevat kahdessa kerroksessa ja niitä yhdistää avoin galleria-aukio.

Asiakaspysäköinti perustuu kahteen, liiketilojen alla sijaitsevaan maanpäälliseen pysäköintikanteen sekä laajennuksen kanssa samaan aikaan toteutettuihin pysäköintiratkaisuihin ensimmäisen vaiheen puolella. Yhteensä pysäköintipaikkoja on noin 4600.

Kustaankartanon lampi

 • Valmistumisvuosi: 2011
 • Pinta-ala: 2400 m²
 • Valokuvat : Minna Raassina

Puuston ja pensaikon taakse unohdettu lampi otettiin esille ja iloksi viereisen vanhainkodin asukkaille. Lammen ympärille toteutettiin valaistu reitti, jonka varrelle rakennettiin istumapaikkoja, muistelupaikka sekä esiintymislava.

Puistolla järjestettiin juhlalliset avajaiset jossa sairaalapastori siunasi paikan. Lammen ympäristöstä on tullut vanhainkodin suosituin ulkoilualue ja se on päässyt myös MTV3:n ”Salatut elämät” – sarjan kuvauspaikaksi.

Kauppakeskus Stella

 • Valmistumisvuosi : 2011
 • Pinta-ala: 32 100 brm²
 • Valokuvat : Projektiuutiset, Matti Kallio ja Kuvatoimisto Kuvio Oy

Kauppakeskus Stella sijaitsee Mikkelin keskustassa, Hallitustorin laidalla, korttelissa joka on osa valtakunnallisesti merkittävää ympäristöä. Alueen rakentuminen perustuu C. L. Engelin 1837 laatimaan asemakaavaan.

Kauppakeskus on yhdistelmä vanhaa ja uutta. Korttelin sydän on 23 metriä leveä ja 45 metriä pitkä lasikatteinen Tähtitori. Kaupungin olohuoneena toimivalle torille avautuvat kolmikerroksisen kauppakeskuksen liiketilat ja torin keskelle sijoittuu Mikkelin uusi kauppahalli. Rakennuksessa on noin 30 liiketilaa joista suurimpina Sokos, S-Market ja H&M. Torin laidan suojelluissa peruskorjatuissa rakennuksissa sijaitsee ravintolatiloja.

Pohjakerroksen tasolla kauppakeskus liittyy torin alaiseen pysäköintilaitokseen.

Päiväkoti Satama

 • Valmistumisvuosi: 2010
 • Pinta-ala: 3300 m²
 • Valokuvat: Minna Raassina

1990-luvulla rakennetun päiväkodin hiekkakenttämäinen piha uusittiin kauttaaltaan. Tasainen piha-alue jaettiin tiloiksi puurivistöillä sekä matalakasvuisilla pensailla. Pihan reitit maalattiin näkyviin ja välineissä käytettiin paljon puuta sekä luonnonmukaisuutta.

Pihalle rakennettiin lisäksi puusta, kivistä ja matalakasvuisista kasveista muodostuva ”seikkailumetsä” pienten ihmisten mittakaavassa.

Albert Edelfeltin koulu

 • Valmistumisvuosi: 2009
 • Pinta-ala: 8000 brm²
 • Valokuvat : Ulkokuvat Jussi Tiainen, sisäkuvat Antti Hahl

Kuudellesadalle oppilaalle suunniteltu yhtenäisen peruskoulun viuhkamainen muoto yhdistää sisä- ja ulkotilat ehjäksi, toimivaksi kokonaisuudeksi. Keskeisen ja avoimen ruokasalin ympärille sijoitetut luokkasolut luovat kylämäisen koulumaailman.

Värien käyttö sekä graafisen betonin tekniikalla esitetyt Edelfeltin teokset luovat rakennukselle paikallisen identiteetin.

 

 

Aurinkolahden peruskoulu

 • Valmistumisvuosi : 2002
 • Pinta-ala: 6370 brm²
 • Valokuvat : Jussi Tiainen

Yleisen arkkitehtikilpailun voiton kautta toteutettu, 450 oppilaan yhtenäinen peruskoulu. Keskusaulan ympärille sijoitetut toiminnalliset solut muodostavat helposti hahmotettavan kokonaisuuden. Julkisivut on verhoiltu erilaisin metallipinnoin.

Suunnittelu toteutettiin työyhteenliittymänä Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Leena Yli-Lonttinen Ky:n kanssa

filosofiamme

Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja intohimo suunnittelua kohtaan johtavat onnistuneisiin lopputuloksiin.

yrity

TUTUSTU MEIHIN

Toimistomme monipuolinen osaaminen, kokemus ja ideat ovat käytössänne!

Mikko Lahikainen

Mikko Lahikainen

Toimitusjohtaja, arkkitehti

+358 50 527 4887

Jani Ristimäki

Jani Ristimäki

Suunnittelujohtaja, arkkitehti SAFA

+358 40 709 0273

Harri Nikulainen

Harri Nikulainen

Hankekehitysjohtaja, arkkitehti SAFA

+358 40 549 2057

Timo Könönen

Timo Könönen

Johtava asiantuntija, arkkitehti

+358 50 588 3328

Anja Geijer

Anja Geijer

Talousassistentti

+358 40 826 6718

Hanna Hilmola

Hanna Hilmola

Tiimiesimies, Rakennusarkkitehti

+358 40 554 6126

Juha Lampi

Juha Lampi

Tiimiesimies, Arkkitehti SAFA

+358 40 552 1564

Rainer Linderborg

Rainer Linderborg

Tiimiesimies, Arkkitehti SAFA

+358 40 545 8213

Seija Sakki-Rinne

Seija Sakki-Rinne

Tiimiesimies, Arkkitehti SAFA

+358 40 556 3098

Tuula Tuononen

Tuula Tuononen

Tiimiesimies, arkkitehti SAFA

+358 50 544 9070

Anne Varsamäki

Anne Varsamäki

Sisustusarkkitehti SIO

+358 40 531 7639

Anne-Maria Naapuri

Anne-Maria Naapuri

Rakennusarkkitehti

+358 40 549 1951

Eerika Kulju

Eerika Kulju

Suunnitteluassistentti

+358 44 768 8447

Eeva Turunen

Eeva Turunen

Arkkitehti SAFA

+358 44 768 8289

Esko Pelkonen

Esko Pelkonen

Rakennusarkkitehti

+358 44 768 8352

Heikki Kokkonen

Heikki Kokkonen

Arkkitehti

+358 40 043 4150

Helena Rantala-Stewart

Helena Rantala-Stewart

Arkkitehti SAFA

+358 40 563 0587

Helmi Mälkönen

Helmi Mälkönen

Arkkitehti

+358 40 551 0775

Jaakko Kauppila

Jaakko Kauppila

Rakennusmestari

+358 40 542 5978

Jari Prittinen

Jari Prittinen

Arkkitehti, RA

+358 50 357 8005

Jouko Sarlin

Jouko Sarlin

Rakennusarkkitehti

+358 50 511 2091

Jouko Tomminen

Jouko Tomminen

Rakennusarkkitehti

+ 358 40 556 8124

Jussi Aaltonen

Jussi Aaltonen

Tietomallikoordinaattori

+358 44 055 0228

Kati Itkonen

Kati Itkonen

arkkitehti SAFA

+358 44 768 8235

Kimmo Simpanen

Kimmo Simpanen

Arkkitehti

+358 40 556 7529

Lasse Kontula

Lasse Kontula

Arkkitehti SAFA

+358 40 542 6438

Leila Leppälä-Korhonen

Leila Leppälä-Korhonen

Rakennuspiirtäjä

+358 44 768 8237

Maileena Paatsama

Maileena Paatsama

Rakennusarkkitehti

+358 40 549 4712

Maria Björklund

Maria Björklund

Arkkitehti SAFA

+358 40 554 6106

Markus Miikkulainen

Markus Miikkulainen

Arkkitehti

+358 40 534 3187

Merja Helander

Merja Helander

Sisustusarkkitehti SIO

+358 50 537 5040

Mika Koskela

Mika Koskela

Arkkitehti SAFA

+358 40 653 0727

Minja Mero

Minja Mero

Arkkitehti SAFA

+358 50 381 3668

Miguel Santos

Miguel Santos

Arkkitehti SAFA

+358 40 652 9414

Olga Tsernjavskaja

Olga Tsernjavskaja

Suunnitteluassistentti

+358 40 356 9746

Olli-Pekka Vaija

Olli-Pekka Vaija

Arkkitehti SAFA

+358 50 581 9494

Peppina Pajarinen

Peppina Pajarinen

Suunnitteluassistentti

+358 40 549 3783

Pirkko Långström

Pirkko Långström

Rakennusarkkitehti

+358 40 546 3619

Riikka Ahokas

Riikka Ahokas

Rakennusarkkitehti

+358 50 566 0265

Sari Karjalainen

Sari Karjalainen

Suunnitteluassistentti

+358 40 652 5798

Terhi Manninen

Terhi Manninen

Rakennusarkkitehti AMK

+358 40 546 8507

Timo Mannonen

Timo Mannonen

Rakennusarkkitehti

+358 40 547 3182

Tuula Isokallio

Tuula Isokallio

Rakennusarkkitehti

+358 40 564 6981

Tuuli Jäntti

Tuuli Jäntti

Arkkitehti SAFA

+358 40 557 9658

Tytti Pölönen

Tytti Pölönen

Suunnittelija

+358 40 552 1985

Valtteri Suontausta

Valtteri Suontausta

Arkkitehti SAFA

+358 50 528 1103

Mikko Lahikainen

Mikko Lahikainen

Toimitusjohtaja, arkkitehti

+358 50 527 4887

Jani Ristimäki

Jani Ristimäki

Suunnittelujohtaja, arkkitehti SAFA

+358 40 709 0273

Harri Nikulainen

Harri Nikulainen

Hankekehitysjohtaja, arkkitehti SAFA

+358 40 549 2057

Timo Könönen

Timo Könönen

Johtava asiantuntija, arkkitehti

+358 50 588 3328

Anja Geijer

Anja Geijer

Talousassistentti

+358 40 826 6718

Hanna Hilmola

Hanna Hilmola

Tiimiesimies, Rakennusarkkitehti

+358 40 554 6126

Juha Lampi

Juha Lampi

Tiimiesimies, Arkkitehti SAFA

+358 40 552 1564

Rainer Linderborg

Rainer Linderborg

Tiimiesimies, Arkkitehti SAFA

+358 40 545 8213

Seija Sakki-Rinne

Seija Sakki-Rinne

Tiimiesimies, Arkkitehti SAFA

+358 40 556 3098

Tuula Tuononen

Tuula Tuononen

Tiimiesimies, arkkitehti SAFA

+358 50 544 9070

Anne Varsamäki

Anne Varsamäki

Sisustusarkkitehti SIO

+358 40 531 7639

Anne-Maria Naapuri

Anne-Maria Naapuri

Rakennusarkkitehti

+358 40 549 1951

Eerika Kulju

Eerika Kulju

Suunnitteluassistentti

+358 44 768 8447

Eeva Turunen

Eeva Turunen

Arkkitehti SAFA

+358 44 768 8289

Esko Pelkonen

Esko Pelkonen

Rakennusarkkitehti

+358 44 768 8352

Heikki Kokkonen

Heikki Kokkonen

Arkkitehti

+358 40 043 4150

Helena Rantala-Stewart

Helena Rantala-Stewart

Arkkitehti SAFA

+358 40 563 0587

Helmi Mälkönen

Helmi Mälkönen

Arkkitehti

+358 40 551 0775

Jaakko Kauppila

Jaakko Kauppila

Rakennusmestari

+358 40 542 5978

Jari Prittinen

Jari Prittinen

Arkkitehti, RA

+358 50 357 8005

Jouko Sarlin

Jouko Sarlin

Rakennusarkkitehti

+358 50 511 2091

Jouko Tomminen

Jouko Tomminen

Rakennusarkkitehti

+ 358 40 556 8124

Jussi Aaltonen

Jussi Aaltonen

Tietomallikoordinaattori

+358 44 055 0228

Kati Itkonen

Kati Itkonen

arkkitehti SAFA

+358 44 768 8235

Kimmo Simpanen

Kimmo Simpanen

Arkkitehti

+358 40 556 7529

Lasse Kontula

Lasse Kontula

Arkkitehti SAFA

+358 40 542 6438

Leila Leppälä-Korhonen

Leila Leppälä-Korhonen

Rakennuspiirtäjä

+358 44 768 8237

Maileena Paatsama

Maileena Paatsama

Rakennusarkkitehti

+358 40 549 4712

Maria Björklund

Maria Björklund

Arkkitehti SAFA

+358 40 554 6106

Markus Miikkulainen

Markus Miikkulainen

Arkkitehti

+358 40 534 3187

Merja Helander

Merja Helander

Sisustusarkkitehti SIO

+358 50 537 5040

Mika Koskela

Mika Koskela

Arkkitehti SAFA

+358 40 653 0727

Minja Mero

Minja Mero

Arkkitehti SAFA

+358 50 381 3668

Miguel Santos

Miguel Santos

Arkkitehti SAFA

+358 40 652 9414

Olga Tsernjavskaja

Olga Tsernjavskaja

Suunnitteluassistentti

+358 40 356 9746

Olli-Pekka Vaija

Olli-Pekka Vaija

Arkkitehti SAFA

+358 50 581 9494

Peppina Pajarinen

Peppina Pajarinen

Suunnitteluassistentti

+358 40 549 3783

Pirkko Långström

Pirkko Långström

Rakennusarkkitehti

+358 40 546 3619

Riikka Ahokas

Riikka Ahokas

Rakennusarkkitehti

+358 50 566 0265

Sari Karjalainen

Sari Karjalainen

Suunnitteluassistentti

+358 40 652 5798

Terhi Manninen

Terhi Manninen

Rakennusarkkitehti AMK

+358 40 546 8507

Timo Mannonen

Timo Mannonen

Rakennusarkkitehti

+358 40 547 3182

Tuula Isokallio

Tuula Isokallio

Rakennusarkkitehti

+358 40 564 6981

Tuuli Jäntti

Tuuli Jäntti

Arkkitehti SAFA

+358 40 557 9658

Tytti Pölönen

Tytti Pölönen

Suunnittelija

+358 40 552 1985

Valtteri Suontausta

Valtteri Suontausta

Arkkitehti SAFA

+358 50 528 1103

palvelumme

PALVELUMME

Meillä on pitkän linjan kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja tämän osaamisen tarjoamme käyttöönne koko laajuudessaan. Olemme vuosikymmenten aikana tehneet kaikkea kaavamuutoksista detaljoituihin työkuviin ja hankkeemme ovat toteutuneet.

Arkkitehtisuunnittelu

Tiivis yhteistyömme tilaajien ja käyttäjien kanssa takaa toimivan kokonaisuuden.

Sisustusarkkitehtuuri

Meiltä saat suunnitelmat suurista tilakokonaisuuksista kiintokalusteisiin ja opastesuunnitteluun.

Konseptisuunnittelu

Hankkeesi alkuvaihe on meille tuttu, autamme luonnostelemalla eri vaihtoehtoja ja kerromme mitä huomioida suunnittelun tässä vaiheessa.

uutisia

UUTISIA

Täältä löydät tuoreimpia uutisiamme sekä arkistojen ihmeitä.

Vuoden kauppakeskusteko 2015 kunniamaininta Goodmanille

Goodman_1950x1300px

Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy aloitti kauppakeskus Goodmanin toteutus- ja käyttäjäsuunnittelun vuonna 2011 ja avajaisia vietettiin 30.11.2014. Kauppakeskus sijaitsee osittain Valtatie 3 -moottoritietunnelin päällä aivan Hämeenlinnan historiallisessa sydämessä yhdistäen moottoritien erottamat Hämeenlinnan eri kaupunginosat uusilla kaduilla, silloilla ja aukioilla toisiinsa. Liiketilat sijaitsevat pääosin kahdessa tasossa ja pysäköintitilaa on yhteensä noin 750 autolle pysäköintilaitoksen kahdella tasolla. Hankkeeseen liittyvät oleellisesti Optiplan Oy:n suunnittelemat asuinkerrostalot

Read More

Helsingin yliopiston kutsukilpailu

Innovarch_Yliopistonkatu4_1

Toimistomme valittiin yhdeksi osallistujaksi Helsingin yliopiston järjestämään arkkitehtuurikutsukilpailuun yliopiston nykyisen hallintorakennuksen peruskorjauksen ja uudistamisen suunnittelusta. Kilpailun tavoitteena oli saada jatkosuunnittelun pohjaksi uudenlainen, rento, matalan kynnyksen kohtaamispaikka yliopistolaisille ja kaupunkilaisille. Tehtävällä haettiin myös dynaamista, inspiroivaa ja yhdessätekemisen paikkaa kaupungin sydämessä. Ehdotuksessamme katutilaan avautuvat julkisivut liittävät rakennuksen toiminnallisesti ympäristöönsä. Yliopistonkadulla julkisivun avaus ja sisäänkäynti katutasolla yhdistävät Tiedekulman Porthanian aukioon. Keskeistä sijaintia yliopiston

Read More

Hyvää alkavaa vuotta!

Toivotamme kaikille erittäin hyvää alkavaa vuotta! Vauhtia vuoteen saa vaikka vuodenvaihteen ilotulituksista eri puolilta

Read More

twitter

Ota yhteyttä!